Monday, December 28, 2015

fathers honored

this song was used for the original soundtrack of the movie, Honor Thy Father.  written by Gary Perez and originally performed by Sampaguita, 

Tao

Tulad ng isang ibon
Tao ay lumilipad
Pangarap ang tanging nais
Na marating at matupad

Isip ay nalilito
Pag nakakakita ng bago
Lahat ng bagay sa mundo
Ay isang malaking tukso

Bakit pa luluha
Bakit maghihirap
Ayaw mang mangyari
Ay di masasabi

Sasaktan mo lamang
Puso ay huwag sugatan
Ito'y laro lamang
Sa mundong makasalanan

Tubig ay natutuyo
Bulaklak ay nalalanta
Araw ay limilipas
Sa kadilim ang punta

Sasaktan mo lamang
Puso ay huwag sugatan
Ito'y laro lamang
Sa mundong makasalanan

Tulad ng isang ibon
Tao rin ay mamamatay
Pangarap niyang tanging nais
Makarating sa kabilang buhay

that moment when you see John Lloyd Cruz give it everything and at the same time he loses everything, you hear a guitar strumming and Armi Millare's haunting voice starts to sing as he drives away.  Erwin Romulo just had to make her sing it.  

my father used to sing this song to me.  Honor Thy Father is a film about a desperate man's attempts to keep his family together.  of course, i cried.  go figure.