Monday, July 01, 2013

waking up to the light

my secondment starts today and like majority of the population, i will be waking up and working during the day.  i sort of crossover to the nighttime, but i have to struggle the commute with the rest of the daywalkers.  it's a big adjustment for me since i've worked for almost a decade in the night shift and we've pretty much established that i'm not a morning person so this is really hard for me.

what, another Sponge Cola song? :)

Lunes
Sponge Cola

Dahan-dahang lumalamig
Unti-unting dumidilim
Sa saliw ng 'yong pagtingin
Ang oras ay
Bumibilis
Kumakaripas 
Naghihintay na lang 
Kasama ng ulan

At ayokong magising 
Sa umagang nag-aakit mabuksan 
Naninimdim 
'Di alam 
Walang patutunguhan

'Di mapigilan ang pagngiti 
Paglaya mo'y minimithi 
Nagyayaya nang makisayaw 
Ang himig ay
Nang-aaliw 
Isang pagdiriwang 
Sa ilalim ng bituin 
Sa liwanag ng buwan 

At ayokong magising 
Sa umagang nag-aakit mabuksan 
Naninimdim 
'Di alam 
Walang patutunguhan

Ayoko na 
Hindi sinasadya 
Hindi ko sinasadya

Bumibilis 
Kumakaripas 
Naghihintay na lang 
Kasama ng ulan

At ayokong magising 
Sa umagang nag-aakit mabuksan 
Naninimdim 
'Di alam 
Walang patutunguhan

Ayoko na 
Hindi sinasadya 
Hindi ko sinasadya...

and yes, another one

Lunes 
Join The Club


Unang araw, kay bilis ng galaw 
may kalaliman na patungo sa pag-ayaw
 na kalimutan ka kahit pa may iba 
at sa muli’y magbabalik sa ‘kin ang lahat

[refrain]
Maaari bang magtanong 
dahil labis na rin akong lumalayo

[chorus]
Matatanggap ba ako 
kung magbabalik sa ‘yo 
sakit ng sinapit ay please wag ng magtampo 
wala man akong nagawa 
nung unang ika’y nawala 
wala sa hinagap na ako’y mabibigo 
wala sa hinagap na ako’y mabibigo

Unang araw, naninibago ka 
sa pakiwari ay may katiyakan na 
at sa isang iglap mayroong magaganap 
at sa muli magbabalik sa ‘kin ang lahat


[refrain]
Maaari bang magtanong 
dahil labis na rin akong lumalayo

[chorus]
Matatanggap ba ako 
kung magbabalik sa ‘yo 
sakit ng sinapit ay please wag ng magtampo 
wala man akong nagawa 
nung unang ika’y nawala 
wala sa hinagap na ako’y mabibigo 
wala sa hinagap na ako’y mabibigo

Wag kang magtaka 
pinilit kong magtanong 
basta sapat na ang 
nalaman mo na ako ay narito 
wag kang magtaka… 
wag kang magtaka… 
wag kang magtaka… 
wag kang magtaka…
[instrumental]


[refrain]
Maaari bang magtanong 
dahil labis na rin akong lumalayo

[chorus]
Matatanggap ba ako 
kung magbabalik sa ‘yo 
sakit ng sinapit ay please wag ng magtampo 
wala man akong nagawa 
nung unang ika’y nawala 
wala sa hinagap na ako’y mabibigo 
wala sa hinagap na ako’y mabibigo

..wala sa hinagap na ako’y mabibigo

and of course, nothing beats the classic:


Manic Monday
The Bangles 

Six o'clock already
I was just in the middle of a dream
I was kissin' Valentino
By a crystal blue Italian stream
But I can't be late
'Cause then I guess I just won't get paid
These are the days
When you wish your bed was already made

It's just another manic Monday
I wish it were Sunday
'Cause that's my fun day
My I don't have to run day
It's just another manic Monday

Have to catch an early train
Got to be to work by nine
And if I had an aeroplane
I still couldn't make it on time
'Cause it takes me so long just to figure out what I'm gonna wear
Blame it on the train
But the boss is already there

It's just another manic Monday
Wish it were Sunday
'Cause that's my fun day
My I don't have to run day
It's just another manic Monday

All of the nights
Why did my lover have to pick last night
To get down?
(Last night, last night)
Doesn't it matter
That I have to feed the both of us
Employment's down
He tells me in his bedroom voice
"C'mon honey, let's go make some noise"
Time it goes so fast
(When you're having fun)

It's just another manic Monday
I wish it were Sunday
'Cause that's my fun day
I don't have to run day

It's just another manic Monday
I wish it was Sunday
'Cause that's my fun day
It's just a manic Monday